Điều kiện hoạt động dược của cơ sở có tổ chức kệ thuốc

NTD26266

Điều kiện hoạt động dược của cơ sở có tổ chức kệ thuốc

Luật dược 2016 cho phép cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc được hoạt động dược mà không cần Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.   Theo đó, cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau sẽ được hoạt động dược: – Có đăng ký kinh doanh. – Có điều kiện bảo quản thuốc phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc. – Có người chịu trách nhiệm chuyên môn có văn bằng chuyên môn sơ cấp dược trở lên. – Chỉ được bán thuốc thuộc Danh mục thuốc được bán tại kệ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Ngoài cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, còn có các cơ sở hoạt động dược khác cũng thuộc diện này như: – Cơ sở có hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương mại. – Cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu. – Cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hoạt động cung ứng thuốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Luật dược 2016 có hiệu lực từ 01/01/2017.