Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

luat-lao-dong-lawpro

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). >> Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng từ 01/7/2019 Theo đó, tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh như sau: – Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm (TL): TL = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm X Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng – Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm (TN): TN = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm X Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng Xem chi tiết mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH của các năm tương ứng tại Bảng 1 và Bảng 2 của Thông tư. Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2019 và các quy định tại đây được áp dụng từ ngày 01/01/2019.