Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017

covid-19-doanh-nghiep-kinh-doanh-du-lich-nha-hang-khach-san

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017

1. Bổ sung thêm hình thức hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, bổ sung thêm một số loại hình tổ chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: – Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình); – Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; – Cơ sở dịch vụ y tế được bổ sung thêm dịch vụ thẩm mỹ, xoa bóp và các dịch vụ khác; – Cơ sở giám định pháp y, cơ sở pháp y tâm thần có thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải tổ chức theo hình thức là phòng khám đa khoa; – Trung tâm y tế có thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh thì giấy phép hoạt động ghi hình thức tổ chức tương đương với bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa. Nghị định 109/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016. 2. Quy định đối với cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính Ngày 30/12/2016, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng. Theo đó: – Công ty tài chính cho vay đối với khách hàng có nhu cầu mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình; chi phí cho học tập, chữa bệnh, sửa chữa nhà ở, du lịch và văn hóa, thể dục, thể thao; – Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (không áp dụng cho vay mua ô tô và sử dụng ô tô làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đó); – Có hai phương thức cho vay là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức; – Lãi suất cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước về lãi suất đối với hoạt động cho vay. Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.