Bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh rượu từ tháng 02/2020

van-ban-phap-luat

Bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh rượu từ tháng 02/2020

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Theo đó, một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh rượu đã được bãi bỏ, cụ thể như sau: – Đối với hoạt động bán buôn rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện: + Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên. + Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. – Đối với hoạt động bán lẻ rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện: + Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/3/2020, các quy định liên quan về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 05/02/2020.