Thủ tục gia hạn giấy phép dịch vụ việc làm

van-phong-dai-dien-lawpro

Thủ tục gia hạn giấy phép dịch vụ việc làm

Hỏi: Chào Luật sư, Tôi đang muốn gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, vậy cần chuẩn bị những tài liệu gì? Các bước thực hiện ra sao? Cảm ơn Luật sư.

Đáp: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luatsu24H. Với thắc mắc của bạn nêu trên, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 1. Căn cứ pháp luật
 • Luật Việc làm số 38/2013/QH13
 • Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 1. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, về trình tự thực hiện gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

 • Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) để đăng ký gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
 • Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được (01 bộ) hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

Thứ hai, công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp;
 • Giấy phép đã hết hạn;
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép, cụ thể:
 • Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên. Luatsu24H có thể hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng thuê.
 • Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
 • Doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Thứ ba, về cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền Trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ của Luatsu24H, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: