Về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Câu hỏi: Doanh nghiệp có được hoàn thuế, miễn thuế đối với hàng hóa nhập để SXXK đưa đi gia công lại trong nước.  Trả lời: Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng … Continue reading Về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu