Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

quy-dinh-ve-kinh-doanh-da-cap-lawpro

Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Điều 112 Bộ luật Lao động quy định “Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Điều 112 Bộ luật Lao động không quy định 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động là liên tục, hay nói cách khác thời gian làm việc cho một người sử dụng lao động bao gồm cả các khoảng thời gian không liên tục, ngắt quãng mà người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động.

Trưng hợp ông A quay trở lại làm việc tại Công ty (mà trước đó đã làm việc cho công ty hơn 5 năm) thì ông A được nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động và cứ 5 năm làm việc cho công ty A thì được tăng thêm tương ứng 01 ngànghỉ hàng năm.