Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn xây dựng QUY CHẾ, soạn thảo QUY TRÌNH quản lý nội bộ

Bên cạnh hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập doanh nghiệp, Luatsu24H còn cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế, quy trình nội bộ công ty, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh hiệu quả, phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí quản trị, điều hành. 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH

 • Giúp hoạt động quản lý doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch.

 • Giúp chủ doanh nghiệp nắm vững hệ thống quản lý.

 • Giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro pháp lý.

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí điều hành.

MỘT SỐ QUY CHẾ, QUY TRÌNH QUAN TRỌNG

Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng các văn bản quản lý nội bộ cốt lõi sau đây tùy theo mô hình tổ chức doanh nghiệp:

 • Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.

 • Quy chế về tiền lương, thưởng.

 • Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, góp vốn.

 • Quy chế đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

 • Quy chế quản lý việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

 • Quy chế về hoạt động mua sắm và quản lý tài sản.

 • Quy chế về quản lý tài chính, tiền mặt của doanh nghiệp.

 • Quy chế về chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh, phòng/ban trực thuộc.

 • Quy chế tuyển dụng và quản lý nhân sự.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công việc và tài liệu.

 • Bước 2: Tra soát pháp lý hệ thống quản trị (khám bệnh doanh nghiệp) làm cơ sở đề xuất xác định phạm vi công việc.

 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

 • Bước 4: Thu thập thông tin, thống nhất phương án và kế hoạch thực hiện với doanh nghiệp.

 • Bước 5: Dự thảo xây dựng các quy chế mới và/hoặc sửa đổi các quy chế đang áp dụng.

 • Bước 6: Thống nhất các nội dung dự thảo với khách hàng.

 • Bước 7: Hoàn thiện dự thảo để phê duyệt, ban hành quy chế, quy trình.

 • Bước 8: Phê duyệt biểu mẫu nội bộ.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799