Hợp đồng Gia Công hàng hóa (OBM-ODM-OEM)

Hợp đồng Gia Công hàng hóa (OBM-ODM-OEM)

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

 • Thông tin hợp pháp của các bên trong hợp đồng gia công;
 • Nội dung và yêu cầu cụ thể của việc gia công;
 • Tiền thù lao và phương thức thanh toán;
 • Nguyên liệu sản xuất;
 • Quyền sở hữu trí tuệ đối với khuôn, mẫu;
 • Tiêu chuẩn chất lượng; đóng gói;
 • Sản xuất thử nghiệm;
 • Kế hoạch sản xuất và đặt hàng;
 • Kiểm tra trong quá trình sản xuất;
 • Nghiệm thu sản phẩm gia công trước giao hàng;
 • Quy trình giao, nhận sản phẩm gia công;
 • Trách nhiệm rủi ro;
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công;
 • Vi phạm hợp đồng & chế tài phạt, bồi thuồng thiệt hại;
 • Trường hợp miễn trách nhiệm do bất khả kháng;
 • Khiếu nại và thủ tục giải quyết tranh chấp (tòa án hoặc trọng tài);
 • Luật giải quyết tranh chấp (nếu có hoạt động gia công cho bên nước ngoài);

KINH NGHIỆM TƯ VẤN HỢP ĐỒNG ODM-OEM-OBM

 • Hỗ trợ rà soát dự thảo các hợp đồng gia công trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng xe máy cho 01 công ty Nhật Bản tại Khu công nghiệp Nội Bài (Hà Nội).
 • Tư vấn hoạt động gia công thức ăn chăn nuôi cho 01 công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam).
 • Tư vấn hợp đồng gia hàng hàng nội thất cho 01 công ty tại KCN Long Bình (tỉnh Đồng Nai).
 • Hỗ trợ xây dựng hợp đồng mẫu gia công túi nhựa cho 01 công ty tại tỉnh Hưng Yên.
 • Xây dựng hợp đồng gia công hàng thực phẩm cho 01 công ty tại Cụm công nghiệp ở Hà Nội.
 • Hỗ trợ đàm phán giải quyết vướng mắc thực hiện hợp đồng gia công hàng dệt may tại tỉnh Bắc Giang.

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT GIA CÔNG

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.