Tìm kiếm từ khóa


Mua bán Doanh nghiệp

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, y tế, khách sạn, du lịch, sản xuất cơ khí, sản xuất thực ăn chăn nuôi, bao bì.

Tùy theo nhu cầu và vai trò trong các giao dịch M&A, Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ trọn gói đối với toàn bộ giao dịch M&A hoặc lựa chọn dịch vụ pháp lý riêng lẻ theo từng giai đoạn của giao dịch.

CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN DOANH NGHIỆP

 • Mua bán doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu.

 • Mua bán để nắm quyền chi phối các hoạt động quản lý và điều hành công ty.

 • Mua bán doanh nghiệp đề đầu tư trung và dài hạn (3-5 năm) trước khi bán lại cho nhà đầu tư khác.


DỊCH VỤ TƯ VẤN MUA BÁN DOANH NGHIỆP

 • Thực hiện tra soát pháp lý, khám bệnh doanh nghiệp toàn diện đối với doanh nghiệp mục tiêu trong các lĩnh vực trọng yếu, có nhiều rủi ro pháp lý; Cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch;

 • Hỗ trợ kiện toàn hồ sơ, sổ sách pháp lý, tài chính của doanh nghiệp;

 • Hỗ trợ, phối hợp với các công ty kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuế, kế toán khi thẩm định doanh nghiệp;

 • Đề xuất nhà đầu tư thực hiện hoặc không thực hiện giao dịch mua bán doanh nghiệp;

 • Soạn thảo hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp;

 • Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng M&A;

 • Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho bên bán trong giao dịch;

 • Hỗ trợ các thủ tục bàn giao tài sản, tài liệu hồ sơ của doanh nghiệp mục tiêu;

 • Hỗ trợ các thủ tục về đầu tư và đất đai (nếu cần);

 • Hỗ trợ pháp lý kiện toàn doanh nghiệp cho bên mua sau khi hoàn thành giao dịch.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799