Đăng ký thành lập Trung tâm Ngoại ngữ

Dịch vụ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đăng ký thành lập Trung tâm Ngoại ngữ

Để mở trung tâm ngoại ngữ, Quý Khách hàng cần thành lập doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo trước khi đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ khi đáp ứng các điều kiện và thủ tục sau:

ĐIỀU KIỆN MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương.
 • Có Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ.
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, bảo đảm số lượng đủ và có trình độ chuyên môn theo quy định;
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu.

CÁC KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP PHẢI KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC

 • Không đáp ứng được điều kiện về giáo viên;
 • Địa điểm không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, đặc biệt là về PCCC;
 • Chương trình đào tạo chưa phù hợp.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.
 • Kiểm tra điều kiện pháp lý của cơ sở đào tạo.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê địa điểm hoạt động.
 • Soạn thảo tài liệu, chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình thẩm định (nếu có).
 • Hỗ trợ khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.