Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn luật Quản lý và Điều hành doanh nghiệp

Luatsu24H hỗ trợ khách hàng từ lúc khởi nghiệp thành lập công ty, hướng dẫn tuân thủ pháp ý trong quá trình vận hành và quản lý doanh nghiệp, giao dịch kinh doanh cho đến khi giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bán, nhượng lại doanh nghiệp.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi tham gia tư vấn và hỗ trợ khách hàng các thủ tục đăng ký kinh doanh gồm:

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp như thay đổi vốn, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi thành viên/cổ đông.
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại.
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn xây dựng mô hình, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp phù hợp với quy mô hoạt động (công ty mẹ con, công ty liên kết);
 • Xây dựng thỏa thuận giữa các thành viên/cổ đông doanh nghiệp về việc quản lý điều hành công ty.
 • Tư vấn soạn thảo quy chế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hỗ trợ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của các công ty cổ phần; Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn pháp luật về quản lý và sử dụng lao động.
 • Tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin.
 • Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý cho người quản lý trong doanh nghiệp.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799