Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD

tư vấn giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Theo quy định pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp sẽ giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của doanh nghiệp (trường hợp phổ biến nhất);
 • Không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay bị đóng mã số thuế (do bỏ trốn, không hoạt động tại trụ sở hoặc mua bán hóa đơn).

ĐIỀU KIỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác (Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp); và
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài; và
 • Thuộc các trường hợp giải thể mà pháp luật quy định.

Luatsu24H tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể công ty, hoặc chuyển giao quyền quản lý, sở hữu vốn cho người khác (mua bán công ty).

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Phân tích, so sánh, đề xuất phương án mua bán doanh nghiệp trong trường hợp không phải giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông / Hội đồng thành viên thông qua việc giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Thực hiện quyết toán thuế, đóng mã số thuế của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Tư vấn và hỗ trợ thanh lý các hợp đồng kinh tế, dân sự.
 • Lập phương án giải quyết các khoản nợ đang tồn đọng.
 • Làm thủ tục thanh lý chuyển nhượng, bán tài sản cho bên thứ ba.
 • Tư vấn chấm dứt dự án đầu tư.
 • Hỗ trợ làm việc với cơ quan bảo hiểm để chốt sổ bảo hiểm cho người lao động.
 • Tư vấn chấm dứt và giải quyết quyền lợi cho người lao động.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện các thủ tục xóa tên doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.