Tranh chấp NHÀ chung cư

Tranh chấp NHÀ chung cư

Tranh chấp nhà chung cư là các tranh chấp liên quan đến quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư giữa chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị vận hành và chủ sở hữu nhà chung cư.

Thời gian vừa qua, có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng nhà chung cư và ở nhiều nơi đã xảy ra các tranh chấp nhà chung cư dẫn đến sự mất ổn định trật tự xã hội, ảnh hưởng tới đời sống cư dân.

CÁC CHỦ THỂ TRONG CÁC TRANH CHẤP NHÀ CHUNG CƯ

 • Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
 • Chủ đầu tư dự án nhà chung cư.
 • Ban quản trị nhà chung cư.
 • Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (Ban quản lý dự án).

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Các tranh chấp về quyền sở hữu chung/riêng

Phương án giải quyết: Thương lượng, hòa giải; trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết.

 • Các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung

Phương án giải quyết: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư đó giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết.

 • Các tranh chấp giữa các thành viên Ban quản trị

Phương án giải quyết: Giải quyết theo quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

 • Các tranh chấp giữa Ban quản trị với chủ sở hữu, người sử dụng chung cư

Phương án giải quyết: Thương lượng; trường hợp không thương lượng được thì đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để giải quyết.

 • Các tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì

Phương án giải quyết: Giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

 • Đánh giá tình trạng pháp lý của quan hệ tranh chấp và đề xuất phương án giải quyết;
 • Tư vấn và hướng dẫn Khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, kiện toàn và hợp pháp hóa các chứng cứ hợp pháp;
 • Lập các phương án giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng;
 • Đại diện hoặc hỗ trợ đàm phán và hòa giải để giải quyết tranh chấp; Hỗ trợ soạn thảo các văn bản trong quá trình thương lượng;
 • Tư vấn tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên hoặc bất thường;
 • Cử luật sư tham gia tranh tụng, giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Khách hàng trước tòa án, trọng tài;

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.