Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn giải quyết tranh chấp HỢP ĐỒNG

Tranh chấp hợp đồng là những bất đồng phát sinh giữa các bên giao kết trong quá trình thực hiện hợp đồng do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Luatsu24H đã hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua các biện pháp:

  • Thương lượng đàm phán với bên tranh chấp.

  • Trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp.

  • Tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  • Phân tích, nhận định, đánh giá tình trạng pháp lý của khách hàng trong vụ việc.

  • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, kiện toàn và hợp pháp hóa các chứng cứ hợp pháp.

  • Lập các phương án giải quyết tranh chấp.

  • Đại diện hoặc hỗ trợ đàm phán để sửa đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

  • Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trước tòa án, trọng tài.

LĨNH VỰC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Kinh nghiệm và kỹ năng là các yếu tố quyết định đến thành công trong các vụ việc mà chúng tôi tham gia, cụ thể:

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799