Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

tien-lawpro

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Hiện tại, hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện dưới các hình thức khác nhau:

 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc mở chi nhánh tại Việt Nam;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC với nhà đầu tư Việt Nam;
 • Góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam.
 • Nhận chuyển nhượng dự án của nhà đầu tư khác.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Luatsu24H cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn các hình thức đầu tư, ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn.
 • Lập dự án thuê đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi quyền sử dụng đất đối với dự án.
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về tổ chức và hoạt động của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện các thủ tục cấp giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh và xin giấy phép kinh doanh.
 • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC, tham gia đàm phán ký kết và đăng ký đầu tư theo hình thức này.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng hồ sơ của các nhà đầu tư.
 • Tìm kiếm, giới thiệu, thẩm định địa điểm đầu tư.
 • Giới thiệu, thẩm định pháp lý đối tác, doanh nghiệp mục tiêu (nếu có hoạt động M&A)
 • Hỗ trợ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.