Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn đầu tư dự án năng lượng

Luatsu24H tham gia tư vấn cho các nhà đầu tư, từ giai đoạn lập dự án, cấp phép đầu tư, tư vấn soạn thảo đàm phán ký kết hợp đồng, triển khai dự án đầu tư cho đến khi kết thúc, thanh lý dự án.

DỊCH VỤ TƯ VẤN DỰ ÁN

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực năng lượng, tư vấn đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động trong các dự án năng lượng với các dịch vụ cụ thể như sau:

  • Tư vấn điều kiện kinh doanh của dự án năng lượng.

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về thủ tục đầu tư nước ngoài: thành lập công ty, góp vốn mua cổ phần, hợp đồng hợp tác BCC vào nhà máy năng lượng.

  • Tư vấn hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển các dự án năng lượng.

  • Tham gia đàm phán, thương lượng với các nhà đầu tư để ký kết các thỏa thuận triển khai, phát triển dự án.

  • Tư vấn các phương thức huy động vốn và các hoạt động tài chính, thu xếp vốn cho các dự án năng lượng.

  • Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư trong lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, phong điện và các dự án năng lượng khác.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư phát triển dự án;

  • Đại diện pháp lý làm việc với các đối tác tham gia đầu tư dự án, các cơ quan của Chính phủ, địa phương;

  • Hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho các dự án đầu tư, phát triển năng lượng.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về tư vấn đầu tư vào các dự án năng lượng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799