Thành lập Hộ kinh doanh cá thể

giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

Thành lập Hộ kinh doanh cá thể

ĐỐI TƯỢNG THÀNH LẬP

Trước đây, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, đối tượng thành lập Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Tuy nhiên, kể từ ngày 04/01/2021, đối tượng thành lập thu hẹp hơn quy định cũ, là một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình.

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Hộ kinh doanh có thể có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở chính của hộ.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Luatsu24H tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh theo yêu cầu trong việc Thành lập Hộ kinh doanh cá thể:

  • Hỗ trợ soạn thảo Hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh;
  • Đăng ký mã số thuế cho Hộ.
  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho Hộ;
  • Tư vấn về ngành nghề của Hộ kinh doanh.
  • Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.