Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp bên cạnh các hình thức sáp nhập doanh nghiệphợp nhất công ty và chia, tách doanh nghiệp.

Quyết định lựa chọn chuyển đổi mô hình công ty doanh nghiệp đem lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp trong việc:

  • Tái cơ cấu vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.
  • Tối ưu hóa chi phí quản trị, trong đó tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.
  • Thuận lợi khi huy động vốn.
  • Bước đầu chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  • Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.
  • Công ty TNHH thành công ty cổ phần.
  • Công ty cổ phần thành công ty TNHH.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.