Tư vấn chia Tài Sản Chung của vợ/chồng

tu-van-ly-hon

Tư vấn chia Tài Sản Chung của vợ/chồng

Luatsu24H có đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình, đặc biệt là tư vấn giải quyết quan hệ tranh chấp trong việc phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn.

PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỦA VỢ, CHỒNG

Tài sản chung của vợ/chồng bao gồm:

 • Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này;
 • Được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung.
 • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 • Các tài sản khác mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản riêng của mỗi bên.

Tài sản riêng của vợ/chồng bao gồm:

 • Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
 • Được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng.
 • Các loại tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng.
 • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

TƯ VẤN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG GIỮA VỢ/CHỒNG

 • Tư vấn pháp luật về chế độ tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Lập các thỏa thuận về phân chia tài sản trước và trong thời kỳ hôn nhân.
 • Hỗ trợ thủ tục công chứng thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và khi ly hôn.
 • Tư vấn hoàn thành các nghĩa vụ về thuế khi phân chia tài sản của vợ, chồng.
 • Hỗ trợ pháp lý thực hiện thủ tục đăng ký sang tên tài sản sau khi phân chia.
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp tài sản khi ly hôn.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.