Từ 01/7/2021, phải có giấy tờ để chứng minh chỗ ở hợp pháp

6685162501_49fa20c3fc_o

Từ 01/7/2021, phải có giấy tờ để chứng minh chỗ ở hợp pháp

Từ ngày 01/7/2021, những loại giấy tờ sau sẽ được dùng để chứng minh chỗ ở hợp pháp:

 • Giấy tờ, tài liệu chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở);
 • Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối vớicông trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);
 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;
 • Giấy tờ về mua, thuê mua, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;
 • Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình
 • Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
 • Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã/cấp huyện về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;
 • Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu. Trường hợp không có phải đăng ký, đăng kiểm thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã/cấp huyện về việc phương tiện được sử dụng để ở. Giấy xác nhận nơi đăng ký thường xuyên đậu, đỗ nếu nơi đăng ký cư trú không phải nơi đăng ký phương tiện hoặc phương tiên thuộc trường hợp không phải đăng ký, đăng kiểm.
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân theo quy định pháp luật đất đai và nhà ở;
 • Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

Trường hợp đăng ký thường trú tại nơi thuê, mượn, ở nhờ phải có thêm giấy tờ chứng minh đủ diện tích là Giấy CNQSH nhà, QSDĐ có thể hiện diện tích nhà đang ở hoặc có xác nhận của UBND cấp xã.

Trường hợp thông tin chỗ ở hợp pháp đã có trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú thì không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.