Tình huống LĐ-001: điều chuyển lao động sang làm công việc khác

unemployment-1

Tình huống LĐ-001: điều chuyển lao động sang làm công việc khác

Câu hỏi: Gửi luật sư, Hiện tôi đang làm IT đã ký hợp đồng không thời hạn cho công ty nước ngoài. Do một số lý do, Công ty đang ép tôi nghỉ việc với mức bồi thường không hợp lý. Tôi không đồng ý nên Công ty đang yêu cầu tôi sang làm một công việc khác so với chuyên môn với lý do “Do nhu cầu sản xuất kinh doanh”. Phiền luật sư tư vấn giúp Công ty có quyền điều chuyển tôi với lý do như vậy hay không?

Trả lời: Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
  2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
  3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP yêu cầu Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn cần kiểm tra lại quy định trong nội quy Công ty với trường hợp của mình để có đánh giá chính xác.