Thời gian nghỉ ngơi của lao động nữ?

thoi-gian-ngi-lao-dong-nu

Thời gian nghỉ ngơi của lao động nữ?

Chính sách áp dụng thời gian nghỉ ngơi cho lao động nữ trong thời gian hành kinh được áp dụng như thế nào? Công ty tôi có thể gộp thời gian nghỉ ngơi cho lao động nữ trong thời gian hành kinh vào một ngày được không?

Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, quy định người lao động nữ đang trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút/ngày và tối thiểu là 03 ngày liên tục/tháng.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận về thời gian nghỉ cụ thể trong ngày đó (ví dụ nghỉ thêm 30 phút giờ trưa hay được về sớm hơn 30 phút so với giờ làm việc bình thường trong ngày đó…).

Pháp luật quy định cho người lao động nữ được nghỉ 30 phút vào các ngày hành kinh mục đích là để bảo vệ sức khỏe của người lao động nữ trong những ngày này.

Doanh nghiệp nên quy định rõ về quy trình người lao động nữ thông báo để được áp dụng chính sách này nhằm tăng tính khả thi khi áp dụng chính sách trong công ty.