TẦM NHÌN LAWPRO

Untitled-1_2

TẦM NHÌN LAWPRO

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và dịch vụ trong các lĩnh vực: Pháp luật, Kế toán thuế và các dịch vụ hỗ trợ, giải pháp doanh nghiệp khác.

Sứ mệnh: Là chìa khóa pháp luật và kế toán tin cậy, hiệu quả.

Giá trị cốt lõi: Tín – Tâm – Trí – Tốc – Dũng

Tín: Uy tín đặt lên hàng đầu

Tâm: Sống và làm việc với cái tâm thiện lành, tử tế

Trí: Luôn học hỏi và cải tiến để nâng cao trí tuệ, chất lượng dịch vụ

Dũng: Dám nghĩ, dám làm, dám gánh vác trách nhiệm

Tốc: Làm việc nhanh và đạt hiệu quả cao