Tìm kiếm từ khóa


Soạn thảo bộ hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động trá hình?

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp lách luật để ký hợp đồng với cá nhân dưới các hình thức hợp đồng hợp tác, cộng tác hay hợp đồng dịch vụ.

Tuy vậy, pháp luật lao động có quy định: trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về (i) việc làm có trả công, (ii) tiền lương và (iii) sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Thời điểm giao kết hợp đồng lao động

Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Hình thức hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản hoặc lời nói (dành cho hợp đồng lao động dưới 01 tháng).

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Các văn bản cần thiết phải ký với người lao động?

Ngoài hợp đồng lao động buộc phải giao kết nếu sử dụng lao động, Luật sư Công ty Luật LAWPRO khuyến cáo các doanh nghiệp nên ký kết các thỏa thuận liên quan khác ràng buộc trách nhiệm của người lao động, như:

  • Thỏa thuận bảo mật thông tin.

  • Thỏa thuận chống cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh.

  • Thỏa thuận đào tạo trong doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo bộ hợp đồng lao động

  • Tư vấn pháp luật lao động trong quá trình thử việc.

  • Soạn thảo, hiệu đính bộ hợp đồng lao động.

  • Rà soát lại việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.

Xem thêm các dịch vụ:

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799