Lao động thử việc là bao nhiêu ngày?

tranh-chap-hop-dong-lao-dong

Lao động thử việc là bao nhiêu ngày?

Theo tôi được biết luật quy định thời gian thử việc đối với công việc cần trình độ trung cấp là không quá 30 ngày, công việc cần trình độ đại học là không quá 60 ngày. Công ty tôi cần tuyển vị trí công nhân kỹ thuật ở trình độ trung cấp. Tuy nhiên, khi ứng tuyển cho vị trí này thì nhiều ứng viên có trình độ đại học, cao đẳng. Vậy công ty tôi phải áp dụng thời gian thử việc cho những ứng viên này là bao nhiêu ngày?

Theo quy định tại Điều 26 Bộ Luật Lao động, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
  • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Như vậy, pháp luật lao động quy định thời gian thử việc được căn cứ dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

Đối với chức danh công việc chỉ cần trình độ trung cấp như công nhân kỹ thuật thì thời gian thử việc là tối đa 30 ngày không phân biệt người lao động trúng tuyển vào vị trí đó có bằng đại học, cao đẳng hay trung cấp.

Doanh nghiệp cũng lưu ý, chỉ được yêu cầu người lao động thử việc 01 lần đối với một công việc.

Công ty cần tuyển công nhân xếp hàng làm việc thường xuyên, nhưng ứng viên chỉ muốn giao kết hợp đồng trong thời gian 6 tháng. Vậy Công ty tôi có được ký kết hợp đồng mùa vụ trong trường hợp này?

Theo quy định tại Điều 22 Bộ Luật Lao động, hợp đồng lao động được phân thành các loại: hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Điểm khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động này là:

Hợp đồng lao động theo mùa vụ Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Thời hạn HĐLĐ Dưới 12 tháng Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng Không xác định thời hạn
Điều kiện ký kết Công việc theo mùa vụ, hoặc công việc nhất định có thời hạn hoàn thành dưới 12 tháng

Như vậy, hợp đồng lao động theo mùa vụ chỉ được ký kết đối với:

  • Công việc theo mùa vụ;
  • Công việc có thời hạn nhất định dưới 12 tháng.

Khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động quy định “Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Doanh nghiệp lưu ý, mặc dù hợp đồng có thể được ký kết theo hình thức hợp đồng lao động theo mùa vụ, nhưng không đáp ứng điều kiện về tính chất công việc, không chứng minh được đó là công việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì cũng không đáp ứng điều kiện của loại hợp đồng lao động theo mùa vụ theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với trường hợp của Quý công ty, nếu Quý công ty xác định công việc nhân viên xếp hàng là công việc mang tính chất thường xuyên thì không được ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 12 tháng.