Hướng dẫn thi hành án hủy quyết định buộc thôi việc

NTD26266

Hướng dẫn thi hành án hủy quyết định buộc thôi việc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án (THA) hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.Theo đó: – Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã ra quyết định kỷ luật phải nhận người trở lại làm việc và công bố công khai theo quy định. Việc tiếp nhận trở lại làm việc phải lập thành biên bản, có sự chứng kiến, ký tên của Chấp hành viên. – Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc THA hành chính mà vẫn không tiếp nhận người trở lại làm việc, cơ quan THA dân sự yêu cầu các bên đến trụ sở cơ quan THA dân sự để lập biên bản ghi nhận sự việc. Biên bản phải nêu rõ lý do không THA, ghi nhận ý kiến các bên, vướng mắc, khó khăn để căn cứ xử lý trách nhiệm. Trường hợp một trong các bên vắng mặt không có lý do chính đáng, cơ quan THA dân sự vẫn lập biên bản để căn cứ xử lý trách nhiệm. Nghị định 71/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2016.