Hướng dẫn rõ về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

hinh-thuc-quan-ly-du-an-dau-tu

Hướng dẫn rõ về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 08/8/2016. So với quy định trước đây thì Thông tư liên tịch này đã hướng dẫn chi tiết về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai của người sử dụng đất cho từng trường hợp cụ thể, gồm: – Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất. – Trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. – Trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá. – Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. – Trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung. Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT thay thế Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT.