Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

bat-dong-san-lawpro

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Ngày 04/02/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 353/TCT-KK hướng dẫn về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ngày 25/01/2021, Công ty TNHH Bất động sản Newvision đã gửi văn bản đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2021/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án Grand World tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Công ty TNHH bất động sản Newvision có trụ sở chính tại TP. Hà Nội triển khai là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ.

Việc triển khai dự án trên của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, khi thu tiền của khách theo tiến độ, Công ty thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang theo doanh thu trừ chi phí nếu xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận; hoặc tạm nộp thuế 1% theo doanh thu thu được tiền nếu chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu.

Kết thúc năm tính thuế, Công ty làm thủ tục quyết toán chính thức số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã bàn giao. Trường hợp số thuế đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước tại trụ sở chính.

Từ năm 2021, Công ty thực hiện khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Nguồn: tapchitaichinh.vn)