Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

gia-han-giay-phep-lao-dong

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm.

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

(2) 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

(3) Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp;

(4) Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

(5) Bản sao chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

(6) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấp của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng;

(7) Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp;

Giấy tờ quy định tại các điểm (3), (4), (6) và (7) nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 06/5/2021.

Xem thêm dịch vụ xin cấp giấy phép lao động nước ngoài.