Tìm kiếm từ khóa


Giấy phép lữ hành nội địa

Luatsu24H tư vấn pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch, từ thành lập công ty đến xin cấp giấy phép lữ hành nội địa cho doanh nghiệp du lịch, giúp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

 • doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ chức vụ quản lý.

 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có văn bằng, chứng chỉ trong lĩnh vực du lịch. 

HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu;

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định nêu trên.

THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;

 • Sở Du lịch cấp phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799