Tìm kiếm từ khóa


Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Khi một trong các bên vi phạm nội dung cam kết tại hợp đồng xây dựng dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng về quyền lợi và nghĩa vụ của bên còn lại được coi là tranh chấp hợp đồng xây dựng.  

CÁC TRANH CHẤP PHỔ BIẾN TỪ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 • Tranh chấp do vi phạm tiến độ thanh toán và chi phí theo hợp đồng;

 • Tranh chấp phát sinh do điều chỉnh phạm vi công việc;

 • Tranh chấp do vi phạm tiến độ;

 • Tranh chấp do vi phạm chất lượng công trình;

 • Tranh chấp do đơn phương chấm dứt hợp đồng.

CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp. Theo đó, nếu các bên không tự thương lượng được thì có ba hình thức giải quyết, bao gồm: thông qua tổ chức hòa giải, trọng tài thương mại, Tòa án nhân dân.

 • Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức hoạt một số chuyên gia. Chi phí cho ban xử lý tranh chấp được tính trong giá hợp đồng xây dựng và do mỗi bên hợp đồng chịu một nửa, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Cơ chế giải quyết này thường được thỏa thuận trong các hợp đồng xây dựng của FIDIC.

 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là phương thức được các bên lựa chọn (thường là có 01 bên nước ngoài tham gia) bởi sự công tâm khách quan, nhanh gọn, phù hợp với tính chất của hợp đồng xây dựng, hạn chế tối đa thiệt hại về thời gian, chi phí cho chủ đầu tư và nhà thầu.

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng qua hệ thống Tòa án. Phương thứcc này hiện ít được sử dụng nếu như chủ đầu tư và nhà thầu là các bên Việt Nam.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 • Tư vấn pháp lý, nhận định về tình trạng vụ việc;

 • Tư vấn về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng của từng phương án;

 • Hỗ trợ, đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng, hòa giải với chủ đầu tư, nhà thầu;

 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản trong quá trình đàm phán, chấm dứt vụ việc tranh chấp;

 • Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các giai đoạn tố tụng tòa án, trọng tài.

Quý Khách hàng mong muốn hỗ trợ pháp lý về giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng, vui lòng liên hệ với Luatsu24h qua số 0936779799 để được hỗ trợ.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799