Tìm kiếm từ khóa


TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Các doanh nghiệp khi điều chỉnh dự án đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh, sửa đổi Quyết định chủ chương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (gọi chung là "Giấy phép đầu tư") và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các nội dung điều chỉnh thông thường liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức đầu tư (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), vốn đầu tư và gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 

  • Tư vấn pháp luật liên quan đến các yêu cầu sửa đổi giấy phép của dự án đầu tư, bao gồm cả quyết định chủ trương đầu tư.

  • Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

  • Tư vấn sửa đổi hợp đồng liên doanh ký giữa các nhà đầu tư.

  • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu pháp lý và tài chính.

  • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ điều chỉnh giấy phép.

  • Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư.

  • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

  • Hỗ trợ lập các báo cáo dự án đầu tư cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất.

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

  • Thời gian soạn thảo hồ sơ: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;

  • Thời gian dự kiến cấp giấy phép: dự kiến 15 - 20 ngày làm việc, trừ điều chỉnh bổ sung mục tiêu ngành nghề dự án là 30 ngày làm việc không kể thời gian thẩm định.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799