Tìm kiếm từ khóa


Thành lập SÀN bất động sản

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN BẤT ĐỘNG SẢN

 • Là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản.

 • Phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động;

 • Sàn phải có địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng.

 • Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

 • Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 • Báo cáo Sở Xây dựng trước khi hoạt động.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 • Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

 • Tư vấn điều kiện đăng ký và hoạt động sàn bất động sản.

 • Hướng dẫn chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động của sàn.

 • Hỗ trợ việc đăng tải thông tin sàn bất động sản trên website của Bộ Xây dựng.

 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các hoạt động, giao dịch của các sàn bất động sản.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799