Dịch vụ đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU

tu-van-bao-ho-so-huu-tri-tue

Dịch vụ đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Đối với doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ pháp lý đối với nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ sẽ được luật pháp công nhận và được bảo vệ về mặt pháp lý.

Nhãn hiệu có thể là dấu hiệu nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 • Tra cứu, cung cấp thông tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Đại diện nộp đơn đăng ký, gia hạn, sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Tư vấn và đại diện xử lý vi phạm sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HỘ

 •  Kiểm tra thông tin, đánh giá điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu mục tiêu.
 • Thực hiện tra cứu thông tin về nhãn hiệu. Trường hợp khả thi thì nộp đơn đăng ký. Nếu không khả thì hướng dẫn Khách hàng thay đổi bằng nhãn hiệu khác.
 • Thay mặt nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Cục SHTT chấp nhận đơn hợp lệ  trong một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Đơn Nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp cho mục đích phản đối đơn của bên thứ ba trong vòng (02) tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.
 • Thẩm định đơn đăng ký trong thời hạn thực tế từ 24-36 tháng, kể từ ngày đơn được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
 • Cục SHTT sẽ gửi cho người nộp đơn một Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung đơn về việc chấp thuận hoặc từ chối bảo hộ.
 • Cấp văn bằng bảo hộ trong khoảng 02 tháng sau khi người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng hoặc Người nộp đơn có quyền khiếu nại quyết định này hoặc từ bỏ theo đuổi bảo hộ nhãn hiệu.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.