Đăng ký hoạt động Chi nhánh, văn phòng của Doanh nghiệp FDI

tu-van-dau-tu

Đăng ký hoạt động Chi nhánh, văn phòng của Doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo thủ tục đăng ký kinh doanh như đối với doanh nghiệp trong nước.

Trường hợp Doanh nghiệp FDI muốn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án gắn liền với chi nhánh, Doanh nghiệp FDI phải thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật đầu tư.

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  • Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh cho chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Hướng dẫn doanh nghiệp FDI chuẩn bị các tài liệu pháp lý và tài chính.
  • Hỗ trợ thủ tục dịch thuật, chứng thực, công chứng các tài liệu.
  • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh cho đơn vị trực thuộc.

THỜI GIAN THỰC HIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG

  • Soạn thảo hồ sơ: 03-05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu.
  • Thời gian cấp phép đăng ký hoạt động (không gắn với dự án): 07 ngày làm việc.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.