Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn và đăng ký bảo hộ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả được ghi nhận cho :

 • tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sách, bài giảng).

 • tác phẩm âm nhạc.

 • tác phẩm sân khấu điện ảnh.

 • tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng.

 • tác phẩm nhiếp ảnh.

 • tác phẩm kiến trúc.

 • phần mềm máy tính.

TƯ VẤN XÁC LẬP VÀ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan;

 • Đại diện khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, quyền liên quan;

 • Dại diện làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan;

 • Đại diện giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại cơ quan tòa án;

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

 • Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, đồng chủ sở hữu (nếu có);

 • Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu dịch vụ.

Thời hạn đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ do khách hàng cung cấp.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799