Có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động khi bị kết án tù không?

tranh-chap-hop-dong-lao-dong

Có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động khi bị kết án tù không?

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 khi người lao động bị kết án tù giam thì hợp đồng lao động sẽ đương nhiên chấm dứt (Khoản 5 Điều 36).

Trên thực tế phát sinh trường hợp nếu người lao động bị phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc được trả tự do khi thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam.

Vậy khi rơi vào trường hợp này thì hợp đồng lao động của họ có bị chấm dứt không?

Để trả lời cho câu hỏi trên thì Khoản 4 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã có sự quy định cụ thể. Theo đó, hợp đồng lao động chỉ đương nhiên chấm dứt nếu người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Từ quy định trên có thể thấy, từ 01/01/2021 có 2 trường hợp người lao động bị kết án phạt tù nhưng hợp đồng lao động không bị chấm dứt đó là:

– Được hưởng án treo;

– Được trả tự do ngay tại phiên tòa khi thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam.

Cũng theo Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 thì ngoài 10 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hiện hành, Bộ luật mới đã bổ sung thêm 4 trường hợp khác gồm:

– Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;

– Giấy phép lao động nước ngoài hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này;

– Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

Nguồn: thuvienphapluat.vn