03 điểm cần lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

dang-ký-doanh-nghiep

03 điểm cần lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Số lượng hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

– Cá nhân hoặc tổ chức thành lập doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

– Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lập bằng tiếng Việt.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

– Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

3. Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.